Felajánlások 2020-ban: 

 
Libri könyvutalványokat vásároltak jutalmazásként az Olvasókuckó alapító szülei - amit gimnáziumunk diákjai számára jutalmazásként fogunk felhasználni. Köszönjük a kultúra támogatását. 

 

Támogatók- adományok: 2019-BEN

Szekrénysorok- könyvtári rendszer kialakítása - egy kerületi gimnázium számára

Alapítványunk életében a források felkutatása és a közösség támogató ereje fontos szerepet tölt be. A közel 600 - bennünket ismerő és munkánkat támogató ember, már tudja, hogy még a kommunikációs csatornákat szándékosan nem nyitottuk meg a nagy nyilvánosság számára, mindig elérjük célzottan azokat a partnereket, akikre szükségünk van. 
A 2019-es év kiváló lehetőségekkel ajándékozott meg minket:
_ Rákosmenti összefogással valósult meg társintézményünk alapítványi támogatásával egy minisztériumi felajánlás beszállítása sok-sok szállítási költéségért, majd a felajánlást az adományozó kiegészítette az ingyenes fuvarozással is, lévén, hogy nagy mennyiségről volt szól. Elláttunk több intézményt, így egy kerületi gimnáziumot is egy 18 méter hosszú egységes könyvtárolási lehetőséggel, amit közel 20 közösségi szolgálatos nagy diák bevonaásával, az onkéntes szülői gárdával még 2019 nyarának végére teljes egészében megvalósítottunk. Az új tanévet ezzel a hatalmas összefogást és társadalmi munkát bizonyító tevékenységgel indítottuk. 
A felajánlás többi elemét a leendő gyermekfoglalkoztatók berendezésére szántuk, ezek raktározásához is kerületi felajánlást kaptunk 2 helyszínen is, ami nagyon nagy segítséget jelentett az állagmegóvásban. 
 

Adományozott székek - a kézikönyvtárba

Szülői felajánlásnak köszönhetően szintén bővült a nagyon hiányos ellátottságú tanulócsoportok ülőalkalmatosságainak bővítése. 20 db vadonat új látogatószéket kapott az alapítvány, amit a későbbiekben egy Ligeti Nyelviskola kap meg, az új telephely kialakítása után.

FAX- ÉS FÉNYMÁSOLÓ KÉSZÜLÉK - ADOMÁNYKÉNT 

 
Szintén szülői segítséggel jutottunk 2019-ben egy fax-fénymásoló készülékhez, ami szinte már napi gondot okozott, hogy a munkánk számára renngeteg szervezéssel tudtunk csak ereményt felmutatni. Köszönjük a céges felajánlást, az új telephely számára befogadtuk a komplett készüléket, megbessülve használjuk majd a jövőben. 
 

 RENDSZERES ÉS FOLYAMATOS KÖNYVFELAJÁNLÁSOK

AMIBEN MÁR EDDIG IS KIMAGASLÓ TELJESÍTMÉNYT TUDTUNK FELMUTATNI, NEMCSAK CIKKEK, KONFERENCIÁK, MAGYAR KULTÚRA NAPI RENDEZVÉNYEK FORMÁJÁBAN, HANEM AZ ÉVEK ÓTA FENNTARTOTT ÉS KARBAN TARTOTT OLVASÓKUCKÓ ÁLLOMÁNYÁNAK GONDOZÁSA KÖZEL 20 DIÁK FELADATA. 
pÉLDA ÉRTÉKŰ SZÜLŐI TÁMOGATÁSSAL EGYRE TÖBB ÉS TÖBB KÖNYVET KAPUNK RÁKOSMENTÉRŐL, AMI AZ ÁLLOMÁNYUNK FRISSÍTÉSE UTÁN INGYENESEN KERÜL AZ OLVASNI VÁGYÓ DIÁKOKHOZ.  EZT A CÉLT TŰZTÜK KI, S MINTASZERŰEN MEG IS VALÓSÍTOTTUK.